Voortgang

De gemeente betrekt op verschillende manieren en op verschillende momenten inwoners, bezoekers en ondernemers bij het opstellen van de visie voor het dorpscentrum van Heiloo. Het participatieproces tot nu toe heeft al veel informatie opgeleverd. Daarvan vind je hieronder een korte samenvatting.

Belanghebbenden

De stakeholders zijn in koppels met een vergelijkbaar belang uitgenodigd voor een gesprek. Zo zijn gesprekken gevoerd met eigenaren van onroerend goed, winkeliers, horeca, marktkooplieden etc. De interviews leverde veel informatie op ten aanzien van de ontwikkelingen op verschillende terreinen, de kansen voor het centrum van Heiloo maar ook bedreigingen. Duidelijk is dat iedereen ziet dat er iets moet gebeuren vooral tegen de toenemende leegstand. Het Looplein wordt als ongezellig ervaren. Dat plein moet op de schop om er een gezellig dorpsplein van te maken, maar dat lukt alleen als er aan de randen van het plein horeca komt en de winkels meer naar buiten gericht zijn. Ook pleit men voor meer samenwerking tussen horeca, winkeliers en culturele instellingen.

‘100 van Heiloo'

Om er achter te komen wat de ‘gewone’ Heilooënaar verwacht van een gezellig dorpscentrum zijn uit het bevolkingsregister van Heiloo willekeurig 100 namen van Heilooënaren van 18 jaar en ouder getrokken. Deze inwoners van Heiloo hebben we gevraagd of zij willen meedenken over het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum ’t Loo. Circa dertig personen hebben daarop positief gereageerd. Zij zijn drie avonden bij elkaar gekomen. Dat leverde de volgende thema’s op:

  • Vergroten verblijfsmogelijkheden
  • Ontmoeten
  • Vergroenen
  • Levendig 24/7
  • Centreren en verbinden
  • Autovrij
  • Marketing en promotie
Bezoekers jaarmarkt

Bezoekers van het centrum van Heiloo zijn op de jaarmarkt geïnterviewd. Hoewel het grootste deel van de bezoekers inwoners van Heiloo waren, leverde de gesprekjes wel een aardig beeld op van hoe men de Witte kerk en omgeving en Heiloo waardeert. Men was over het algemeen zeer te spreken over de kwaliteit van de inrichting van de openbare buitenruimte die groen is en goed onderhouden. Er was wel zorg om de leegstand. Er mogen ook wel wat meer evenementen komen. Het Looplein vindt men wat doods als er geen markt is. Horeca met terrasjes en (thema)markten en optredens kunnen het gezelliger maken.

En hoe nu verder?

De volgende stap is het betrekken van de andere inwoners van Heiloo en geïnteresseerden. Dat gaat door middel van deze website. Iedereen kan daar reageren op de ideeën die tot dusver zijn opgehaald. Een drietal studenten van de HAS uit Den Bosch heeft het verlevendigen van het Centrum van Heiloo als afstudeeropdracht gekozen. Zij gaan op basis van alle opbrengsten uit de gesprekken en van de website een ontwerp maken voor de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente hoopt begin 2020 een concept visie klaar te hebben.

Cookie settings