Omgevingsvisie

Hoe ziet Heiloo eruit in 2040?

Onze gemeente is een prachtige gemeente waar we met zijn allen goed kunnen wonen, recreëren en werken. We willen ervoor zorgen dat we in 2040 nog steeds die gezonde en prettige gemeente zijn. Hoe, dat bepalen we samen met u en schrijven we op in de Omgevingsvisie.

De omgevingsvisie schetst het toekomstbeeld voor de gemeente Heiloo. In de visie staat wat inwoners van Heiloo belangrijk vinden voor de omgeving waarin ze wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Hoe en waar wonen we?
  • Hoe regelen we de bereikbaarheid?
  • Hoe gaan we om met het landschap en de natuur?
  • Hoe staat het met onze voorzieningen en vele andere vragen?

Daarnaast worden ook ontwikkelingen benoemd die op ons afkomen en hoe we daarmee om willen gaan. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie eind 2021 vast.

Een omgevingsvisie maakt dus duidelijk waar de gemeente voor staat en hoe de gemeente zich wil ontwikkelen. Als u plannen wilt ontwikkelen, dan geeft de visie vooraf duidelijkheid over wat mogelijk is.

 

 

Cookie-instellingen